سرور اختصاصی یا سرور مجازی؟

 یکی از خدمات آروان سرور ،ارائه سرور مجازی که فضای میزبانی فیزیکی یک سرور را با مجازی سازها به چند سرور با منابع محدودتر امابا همان قدرت تقسیم می کنند.
در سرور اختصاصی تمام فضای میزبانی فیزیکی را به یک کاربر اختصاص می دهند.
در سرور اختصاصی به علت اختصاص دادن تمام منابع سرور به مراتب هزینه آن نسبت به سرور مجازی گران تر می باشد.
سرور مجازی نوعی سرور اختصاصی می باشد که فقط در تخصیص دادن منابع کمی محدود است .به همین علت هزینه سرور مجازی مناسبتر می باشد.
کاربرانی از سرور اختصاصی استفاده می کنند که نیاز به فضای میزبانی زیاد، پهنای باند نامحدود ، دراختیار داشتن و مدیریت کامل سرور و البته امنیت سایتشان برایشان اهمیت دارد.
در سرور مجازی شما تمام قابلیت های سرور اختصاص ی را با کسری از هزینه در اختیار دارید.
هر سرور مجازی در یک سرور فیزیکی به طور جداگانه عمل می کند که از سیستم عامل های متفاوت استفاده می کند.
به عنوان مثال یک سرور مجازی از fedoraو یک سرور مجازی دیگر از ،centos استفاده می کنند.

برای بررسی و ثبت سفارش سرور اختصاصی یا سرور مجازی  اینجا را کلیک بفرمائید.